UW FACTUUR VERKOPEN

Een factuur verkopen door middel van factoring is een veel gebruikt instrument. Ondernemingen gebruiken het op verschillende manieren. Zo kunt u nieuwe projecten financieren, nieuw personeel aannemen en zelfs de cashflow van uw bedrijf stimuleren. Factoring is bovendien een zeer flexibele manier van werkkapitaalfinanciering. Hoe? Het is zeer eenvoudig.

 

UW CASHFLOW VERBETEREN

Een grote klant stelt vaak betalingsvoorwaarden van 30 tot 90 dagen. Ondernemers worden daardoor financieel op de proef gesteld. U wilt u kredietvoorwaarden aanbieden omdat u dan beter aan grote klanten kunt verkopen. Het aanbieden van krediettermijnen kan uw bedrijf echter ook schaden als u geen financiële reserves heeft en niet vier tot acht weken kunt wachten op uw betaling.

Deze tegenstrijdige betalingsbelangen stellen bedrijfseigenaars voor een dilemma. U wilt uw klanten een betalingstermijn bieden om uw bedrijf te laten groeien. Maar klanten aannemen en een kredietlijn bieden kan ook tot financiële problemen leiden. Het is bovendien een riskante manier om een bedrijf te laten groeien. De beslissing om een kredietlijn aan te bieden is niet gemakkelijk, vooral voor kleine bedrijven zonder of met weinig financiële reserves. Er is echter een manier om kredietvoorwaarden aan te bieden zonder uw cashflow op het spel te zetten. U kunt uw debiteuren financieren door uw facturen te verkopen aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in factuur verkopen.

 

WAAROM ZOU EEN BEDRIJF EEN FACTUUR VERKOPEN?

Weinig eigenaars van kleine ondernemingen zijn zich ervan bewust dat ze hun facturen kunnen verkopen om hun cashflow te verbeteren. Debiteurenfinanciering is echter een bekende oplossing bij grotere bedrijven. Grotere bedrijven gebruiken deze optie omdat ze de tijd tussen het leveren van een dienst (of product) en het betaald krijgen verkorten. Deze strategie verbetert hun cashflow, waardoor ze hun bedrijfsuitgaven kunnen betalen.

Een financieringslijn (of kredietlijn) verkrijgen voor verkoopfacturen kan uw onderneming veel voordelen geven. De meeste financieringen zijn flexibel en groeien mee met uw omzet. Het is ook vaak makkelijker om factoring aan te vragen dan bijvoorbeeld een zakelijke lening. Deze kenmerken maken factuur verkoop een aantrekkelijke optie voor kleine bedrijven weinig materiële activa maar met veel ambitie en potentieel.

 

HOE VERLOOPT HET IN PRAKTIJK?

Het proces van het verkopen van een factuur om de cashflow te verbeteren heet factoring. Het is eenvoudig te gebruiken en vereist slechts een paar dagen om deze financiering op te zetten. Zodra uw factoring aanmelding is voltooid, kunt uw onderneming haar facturen verkopen.

 

stap 1    ZOEK EEN FACTORING BEDRIJF WELKE BIJ U PAST

     Factoring is een vorm van asset based finance. Het zijn factoringmaatschappijen die deze diensten bieden aan bedrijven en zijn gespecialiseerd  in het aanbieden van deze oplossing. Sommige banken hebben overigens ook een afdeling commercial finance die deze dienst aanbieden, maar vaak werken zij alleen met klanten die grote omzetten hebben. De meeste factoringmaatschappijen in Nederland zijn kleine tot middelgrote bedrijven. Er zijn behoorlijk wat verschillen. En niet elke factoringmaatschappij zal passen bij uw organisatie of opereert in uw specifieke branche. Wij helpen u graag een handje door een voorselectie te maken, zodat u deze tijdrovende klus niet zelf hoeft te doen.

 

stap 2     ONDERHANDEL OVER DE VOORWAARDEN

    Zodra u een factor heeft geselecteerd, dient u met hen onderhandelen over een financieringsvoorwaarden. In het factoring contract worden essentiële details vastgelegd, zoals het tarief, het voorschot, de (eventuele) minima en de looptijd. De looptijd van contracten varieert per aanbieder en van de transactiegegevens. Sommige factoring bedrijven bieden kortlopende contracten die op elk moment kunnen worden beëindigd. Andere factoring bedrijven gaan een vooraf vastgestelde termijnrelatie met u aan. In de regel is het zo, dat hoe flexibeler de contractvoorwaarden zijn, hoe prijziger het tarief zal zijn.

 

stap 3    DEBITEUREN SELECTEREN

  Zodra de factoring overeenkomst is getekend, kunt u de debiteuren selecteren van wie u de facturen wilt financieren. Vervolgens beoordeelt de factoringmaatschappij het kredietwaardigheid van uw klant en welke financieringsruimte uw onderneming kan verkrijgen. De meeste factoring bedrijven kopen facturen van kredietwaardige zakelijke klanten die binnen 14 tot 90 dagen betalen. 

 

stap 4     NOTIFICATIE

    Wanneer alle kredietlimieten inzichtelijk zijn en goedgekeurd kunt u bijna van start. Wel is het wettelijk verplicht om de debiteuren op de hoogte te stellen van de veranderingen die plaats gaan vinden. Er wordt een debiteurenbrief opgesteld door de factoringmaatschappij. Uw klant maakt de factuur binnen de gestelde betaaltermijn over op de rekening van de factoringmaatschappij. 

 

stap 4     FINANCIEREN VAN FACTUREN

    Zodra de rekening is opgezet, kunt u er zo vaak als nodig gebruik van maken. De meeste factuur verkopen aan een factor worden in twee termijnen gefinancierd. U krijgt de eerste termijn, meestal 90% van de factuur binnen één werkdag na indiening uitgekeerd. U krijgt de resterende 10% betaald zodra uw klant de factuur volledig heeft betaald. Van dit resterende bedrag worden de factoring kosten die de financier rekent voor zijn diensten verrekend.

 

HOE HELPT FACTORING?

U gebruikt factoring als een middel om de cashflow uitdagingen binnen uw bedrijf het hoofd te bieden. Laat betalende klanten kunnen zeker een moersleutel in de planning van uw bedrijf gooien. U betaald uw werknemers elke week, maar uw bedrijf ontvangt pas na 60 dagen de betaling van klant. Hier ontstaat het probleem.

Factoring, ook wel het verkopen van uw facturen, optimaliseert uw cashflow door ervoor te zorgen dat uw bedrijf een zekere en voorspelbare instroom van kapitaal geeft. Zonder deze vaste hoeveelheid van instroom van gelden is het moeilijk om groeiplannen te maken of te verwezenlijken. Het is ook schier onmogelijk om werknemers hard te laten werken als ze maar om de twee maanden betaald worden. Bovendien is het heel moeilijk om te verwachten dat uw marketingcampagne werkt als u het zich maar twee weken kunt veroorloven om deze uit te voeren.

WELKE FACTUREN KAN IK VERKOPEN?

Een factoringbedrijf zal niet achterstallige facturen of facturen met een hoog risico op non-betaling kopen. Dergelijke facturen kunnen het best worden behandeld door incassobedrijven of advocaten. In plaats daarvan kopen factoringbedrijven facturen van klanten die wel zullen betalen – maar waarvan de betaling te lang op zich laat wachten. Factoring is een middel om de cashflow te verbeteren, maar niet een middel om problematische facturen te beheren.

Factormaatschappijen evalueren de commerciële kredietwaardigheid van de facturen die u wilt verkopen, wat helpt om de kwaliteit ervan te bepalen. Ze bekijken ook de contractvoorwaarden van de factuur om te bepalen wanneer deze betaalbaar is en of er mogelijke problemen zijn. Bovendien mogen facturen die u aan een factormaatschappij verkoopt, niet bezwaard zijn.  Deze bezwaringen zijn meestal het gevolg van leningen, financiering van apparatuur, achterstallige belastingen en vonnissen.

U wilt gewoon snel uw facturen betaald krijgen. Met het verkopen van uitstaande facturen kunt u met een gerust hart bouwen aan uw onderneming, zonder dat u continue met liquiditeitstekorten geconfronteerd wordt. Vraag daarom nu vrijblijvend meerdere offertes aan!

Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden