Wat is Reverse Factoring

Bij een Reverse Factoring overeenkomst positioneert de factor zich tussen de leverancier en de afnemer om de betalingen van de afnemer aan de leverancier te versnellen. De financierder financiert de facturen van de leverancier aan de afnemer, in ruil voor meestal een percentage van de factuur. Dit is een manier van financiering die de te vorderen bedragen voor de leverancier versnelt.

Hoe werkt het?

Er is meestal sprake van een drie partijen overeenkomst tussen de leverancier, de afnemer en de financierder. Zodra de leverancier een factuur stuurt naar de afnemer, bevestigd de afnemer deze aan de financierder. De financierder maakt dan het factuurbedrag over een de leverancier, en ontvangt deze na de betaaltermijn weer van de afnemer. Meestal betalen de leverancier en afnemer hier beide een fee voor, aangezien zij hier beide voordeel van ondervinden.

Kleinere leveranciers hebben vaak een lastige relatie met hun grotere klanten omdat de grotere partij veel invloed heeft op de leverancier. Zij bepalen de voorwaarden en betaaltermijnen van de levering, en kiezen er uiteraard voor de facturen zo laat mogelijk te betalen. Aan de andere kant zijn deze kleinere leveranciers vaak groeiende en hebben het geld zo snel mogelijk nodig. Met reverse factoring wordt de leverancier sneller betaald. De afnemer hoeft niet persé sneller te betalen.

De voordelen op een rij

> De relatie tussen leverancier en klant wordt verbeterd;

> De leverancier verbeterd zijn werkkapitaalpositie;

> Uw klant krijgt niet meer voortdurend verzoeken om sneller te betalen;

> De kosten van reverse factoring zijn gebaseerd op de kredietwaardigheid een (grotere) crediteur en niet van meerdere (vaak     kleinere) debiteuren waardoor de tarieven vaak lager zijn dan bij gewone factoring (debiteuren financiering);

Kortom, door reverse factoring kunnen bedrijven aan financiering komen die daar vroeger niet voor in aanmerking kwamen. Wilt u weten wat reverse factoring voor u organisatie kan betekenen? Vraag dan hier meerdere offertes aan!