WANNEER FACTORING GEBRUIKEN?

 • LANGE BETAALTERMIJN

  Uw klanten betalen uw facturen normaal gesproken pas na 60 dagen. De ingehuurde uitzendkrachten verwachten echter dat ze wekelijks worden betaald.

 • GROEI FINANCIERING

  U ziet kansen in de markt en wilt daar direct op inspringen. U heeft echter niet voldoende middelen omdat deze vast staan in uitstaande vorderingen.

 • LEVERANCIERS BETALEN
  Uw leverancier verwacht dat u de inkooporder direct betaald. U kunt daar niet direct aan voldoen want de betaling van een grote klant is nog niet binnen.
 • OVERNAME FINANCIEREN

  U ziet kansen om een overname te doen op een branchegenoot. Zelf heeft u niet voldoende geld om een overname uit eigen middelen te financieren. Wat nu als u de uitstaande facturen van het over te nemen bedrijf direct liquide kunt maken?

 • OPVOLGING FACTUREN
  U wilt als ondernemer vanuit uw kracht opereren, doen waar u goed in bent. Het nabellen van klanten over onbetaalde facturen is niet uw specialisme en kost u bovendien veel tijd die u liever ergens anders aan besteed. 
 • KREDIETRISICO AFDEKKEN
  U heeft geen tijd om zich zorgen te maken over de financiële gezondheid van uw klanten. Toch loopt u een reëel risico dat facturen niet meer worden betaald. Een faillissement bij uw klant zorgt voor onnodige druk op uw liquiditeit.

 

OP ZOEK NAAR DE BESTE DEALS?

Factoring is een vorm van werkkapitaalfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt verkocht of verpand aan een factor. Deze financier kan ook verantwoordelijk worden voor de inning van de handelsvordering. Het voordeel voor u als ondernemer is dat u direct beschikking krijgt over het geld en dus niet langer hoeft te wachten op de betaling van uw klanten. U kunt hiermee dus meer financiële middelen beschikbaar maken voor uw onderneming.

 

    GROEIVERSNELLER

Factoring stelt u in staat om op basis van een stabiele kaspositie investeringen te plegen die anders wellicht niet mogelijk waren geweest. Als vorm van financiering werkt het dus als een groeiversneller. Doordat de onderneming veel beter haar cashflow kan managen kan het op basis van dit gegeven eenvoudiger investeringen doen. En in tegenstelling tot een lening of krediet hoeft u doorgaans geen schuld aan te gaan. U verkoopt immers een factuur en heeft daardoor geen schuld bij de financier.

 

 

    FACTUUR OPVOLGING GEREGELD

Ook kunt u het debiteurenbeheer onderbrengen bij een factor. Deze wordt dan verantwoordelijk voor de inning van de vordering. Het uitbesteden van het debiteurenbeheer kan voordelen opleveren voor uw onderneming. Enerzijds hoeft u zelf niet meer achter onbetaalde facturen aan te gaan. Anderzijds heeft de factor een professioneel debiteurenbeheer team waardoor facturen normaal gesproken sneller betaald worden. Afhankelijk van welke vorm van factoring je kiest opvolging is het debiteurenbeheer onderdeel van de dienstverlening.

 

 

    BETALINGSZEKERHEID

Vaak worden ook de risico’s op non-betaling door klanten vaak afgedekt. Normaal gesproken is de inning van facturen een risico dat een verantwoordelijkheid is van de onderneming. Wanneer de klant onverhoopt zijn rekening niet betaald dan kan dat vervelende consequenties hebben. Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan dit een gat in uw liquiditeitsbegroting slaan of zelfs de voortgang van uw eigen onderneming in gevaar brengen. Het is daarom goed om te weten dat wanneer u factoring inzet, de kredietrisico’s doorgaans ook voor rekening van de factor zijn. Wel zo’n geruststellend gevoel.

 

FACTORING GROEIT IN BELGIË

In toenemende mate is deze vorm van werkkapitaalfinanciering aan een opmars bezig in België. Banken zijn over het algemeen terughoudender geworden met verstrekken van krediet aan kleine ondernemers. Bij de beoordeling van een kredietaanvraag kijkt men naar de resultaten die behaald zijn in het verleden. Bij een beoordeling van een factoring aanvraag is die blik bij beoordeling juist veel meer gericht naar de toekomst en het omzetpotentieel van de onderneming. Factoring stelt daarmee ondernemers in staat om hun grote plannen te verwezenlijken. Bij beoordeling van de aanvraag is de blik dus veel meer vooruit gericht. Dat wordt vaak als zeer prettig ervaren door ondernemers.

Door verscherpte wet en regelgeving hebben bancaire financiers te maken met het afbouwen van hun schuldenpositie. Dit maakt dat de weg voor het aanvragen van financiering vaak een lang en moeilijk proces is. Zeker als je als onderneming.  Alternatieve financiers zoals factormaatschappijen springen hier handig op in. Het gevolg is dat er veel spelers op de markt actief zijn. Maar welke maatschappij is voor u nu de beste keuze? Met onze jarenlange ervaring in de markt helpen wij u vrijblijvend bij het vinden van de meest geschikte partners. Wij werken zowel met bancaire als bank onafhankelijke factormaatschappijen. 

 

 

FACTORING IS HEEL EENVOUDIG AANGEVRAAGD

Bij de beoordeling van een kredietaanvraag kijkt men naar de resultaten die behaald zijn in het verleden. Bij een beoordeling van een factoring aanvraag is die blik juist veel meer gericht naar de toekomst en het omzetpotentieel van de onderneming. Factoring stelt daarmee ondernemers in staat om hun grote plannen te verwezenlijken. Bij beoordeling van de aanvraag wordt dus veel meer gekeken naar ondernemers kansen. Anders dan bij een doorlopend krediet groeit de geboden financieringsruimte altijd mee met de onderneming. Dat wordt vaak als zeer prettig ervaren door ondernemers.

 

 

VEEL MOGELIJKHEDEN IN DE MARKT

Door de toenemende vraag naar laagdrempelige financieringen groeit het aantal ondernemers dat gebruikt maakt van factoring elk jaar. Het gevolg is dat er naast u bank ook spelers op factoring en factuur financiering markt actief zijn. Maar welke factormaatschappij is voor u nu de beste keuze? Met onze jarenlange ervaring in de markt helpen wij u vrijblijvend bij het vinden van de meest geschikte financieringspartner. Overigens werken wij zowel met bancaire als bankonafhankelijke factormaatschappijen. 

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijgt een
bevestiging per e-mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

Kies de beste
factoring partner

FACTORING OFFERTE IS BEKEND VAN

         bekend van ds
          bekend van blvi
         bekend van nieuwsb
factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden