AANVRAGEN VAN FACTORING

U heeft geld nodig voor uw onderneming? Dan zijn er verschillende manieren om aan financiering te komen. U kunt een zakelijke lening aanvragen bij een bank. Maar bekijk ook eens de andere vormen van bedrijfsfinanciering. U bent wellicht op zoek naar extra werkkapitaal voor uw bedrijf of project? Dan is het belangrijk om te weten hoe de factormaatschappij naar uw financieringsaanvraag kijkt. Factoring aanvragen verschilt aanzienlijk met een een krediet aanvraag. Hoe verloopt het factoring aanvraag proces?

 

EEN KREDIET AANVRAAG

Een bedrijf starten kost geld. En het kan zijn dat u niet voldoende middelen heeft om die kosten uit eigen zak te betalen. Vaak is een financier niet bereid om risico’s te dragen die horen bij het financieren van een startende onderneming. Indien een financier toch bereid is om uw verzoek tot financiering in behandeling te nemen dan moet er aan bepaalde criteria worden voldaan. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag van een (startende) ondernemer kijkt een financier bij het aanvraag proces onder andere naar uw behaalde resultaten uit het verleden en de financiële onderbouwing van uw financieringsbehoefte.

 

FINANCIËLE ONDERBOUWING

Het gaat erom dat u kunt uitleggen wat u van plan bent, hoe u dat voor elkaar gaat krijgen en op welke manier u het geleende geld gaat gebruiken. Uw ondernemersplan zal hiervoor als basis dienen.  Zonder ondernemersplan komt u niet verder met uw aanvraag. De adviseur kijkt naar uw ondernemersplan en gaat met uw in gesprek. Zo kijken ze of de door uw gekozen strategie haalbaar is en of deze doelstellingen voldoende aansluiten bij relevante marktontwikkelingen.

 

ONDERNEMERSPROFIEL

Uw ondernemerskwaliteiten zijn voor een groot deel bepalend voor uw succes. Daarom kijkt een financier naar wie u bent als persoon en hoeveel ervaring u heeft in de branche waarin u een onderneming start of een product gaat lanceren. Het is niet zo dat u als starter al een doorgewinterde expert hoeft te zijn op alle vlakken van het ondernemerschap. Wat een adviseur wel graag wil weten, is hoe u omgaat met zaken waarvan u zelf minder verstand hebt.

 

EEN FINANCIEEL PLAN

Aan de hand van de prognose die u heeft ingevuld, krijgt een financier een beter beeld van de haalbaarheid van uw plannen. Op die manier kan de financier een inschatting maken wat een financiering u uiteindelijk gaat opleveren. Uiteraard is de winstgevendheid een belangrijke gemene deler. Een financier kijkt echter ook naar uw financiële buffers, waarmee u eventuele tegenslagen zou kunnen opvangen.

 

FACTORING AANVRAGEN IS EENVOUDIG

In tegenstelling tot een krediet aanvraag waarbij de nadruk ligt op de reeds behaalde ondernemings resultaten, richt een factoring aanvraag zich op uw ambities als ondernemer. Een factoringmaatschappij maakt niet zoals een verstrekker van zakelijk krediet de terugbetaalcapaciteit van uw onderneming, maar richt zich op de kredietwaardigheid van uw klanten. Factoringmaatschappijen kijken dan ook in veel mindere mate naar jaaropgaven of financiële plannen. Het accent ligt op het facturatieproces en de debiteuren. Factoring is over het algemeen veel eenvoudiger te realiseren zonder al te veel papieren rompslomp. Het maakt factoring bij uitstek een populaire vorm van werkkapitaalfinanciering onder voor startende ondernemingen.

 

FACTORING AANVRAGEN: DE STUKKEN

In tegen stelling krediet aanvragen verlopen factoring aanvragen doorgaans vrij snel. Desondanks zijn wel één of meerdere van de volgende stukken benodigd:

  • ID bewijzen van alle bestuurders;
  • Getekende factorovereenkomst of term sheet;
  • Een verificatie van de bankrekening (vaak is een symbolische betaling benodigd)
  • Recente jaarcijfers en aansluitende kolommenbalans 
  • Kopie bankafschrift
  • Voorbeeld opdracht, leveringsbewijs en factuur (voor verificatie van juridisch afgeronde prestatie) 
  • Openstaande debiteuren/crediteurenlijst met ouderdomsanalyse;
Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden