FACTUUR FINANCIERING

Invoice discounting is een op activa gebaseerde werkkapitaalfinanciering waardoor bedrijven voorschotten kunnen krijgen op gelden die ze van hun klanten verschuldigd zijn. Zo helpt het de ondernemer om direct beschikking te krijgen over de factuurbedragen waardoor er niet afwacht hoeft te worden totdat de klant de factuur betaald. Net zoals met factoring stelt het bedrijven in staat om gelden vrij te maken om verder te investeren in de groei van de onderneming.

Invoice discounting is een belangrijke bron van werkkapitaalfinanciering geworden als gevolg van de beperking bij bankfinanciering door de kredietcrisis. Bovendien is vanuit het perspectief van de financier deze vorm van financiering aantrekkelijk, omdat het een gedekte financiering betreft. Anders gezegd de financier verkrijgt het recht op onderpand van de factuur. Nieuwe, kapitaalregels voor banken die ontstonden na de crisis hebben ertoe geleid dat banken zijn afgestapt van ongedekte leningen en rekening-courantkredieten en zo dus zijn overgestapt op deze manier van lenen.

HOE WERKT INVOICE DISCOUNTING?

Invoice Discounting werkt vrij eenvoudig. Uw bedrijf kan de middelen vrij te maken van uw openstaande verkoopfacturen voordat ze worden betaald door de debiteur. Dit betekent dat u niet hoeft te wachten tot de betalingen van uw klant op uw bankrekening terechtkomen, zodat u uw verplichtingen snel kunt afhandelen of werkkapitaal voor investeringen kunt opbouwen. U laat uw factuur gewoon financieren.

Hoewel Factoring en Invoice Discounting op het eerste gezicht hetzelfde lijken, is er wel degelijk een groot verschil.

Met Factoring ligt de verantwoordelijkheid voor het incasseren van betalingen en het beheer van de debiteuren bij de factor. Bij Invoice Discounting blijft de verantwoordelijkheid voor het innen van betalingen en het beheer van het verkoopboek bij de onderneming. Omdat de financier geen direct contact heeft met debiteur is deze vorm volledig vertrouwelijk, zodat uw klanten nooit hoeven te weten dat de onderneming gebruik maakt van een factuur financiering faciliteit. Hierdoor is het een aantrekkelijke regeling voor bedrijven is die zelf een ervaren interne credit management functie hebben.

VERSCHILLENDE VARIATIES

Er bestaan verschillende varianties van op deze vorm van factoring. Vandaar dat we hieronder de meest voorkomende variaties behandelen

Undisclosed Invoice Discounting

Klanten hoeven niet op de hoogte te zijn van het feit dat uw onderneming voorgefinancierd wordt op de verkoopfacturen. Undisclosed is ideaal wanneer u slechts op zoek bent naar voorfinanciering van uw facturen. U wilt echter niet de opvolging of incassoproces uitbesteden aan derden. Deze vorm van factoring is daardoor meer vergelijkbaar met een doorlopen zakelijk krediet.

Selectieve Invoice Discounting

Een derde partij koopt de afzonderlijke debiteuren of vorderingen. Hiermee is het dus vergelijkbaar met American Factoring. Daardoor is het ook mogelijk om alleen factoring toe te passen per debiteur, echter de incasso verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de factor. Bij Selectieve Discounting ligt de verantwoordelijkheid van credit management dus bij de onderneming.

Full Invoice Discounting 

Deze variant is anders dan selectieve invoice discounting of spotfactoring in die zin dat elke factuur van de gehele omzet moet worden verkocht. Dit is vergelijkbaar met traditioneel factoring – alleen ligt hier de credit management verantwoordelijk bij de onderneming.

 

American Factoring
geen minimale jaaromzet
geschikt voor starters en KMO
voorschot 90-98%
inclusief factuur opvolging
kredietrisico afdekking inclusief
eigendomsoverdracht factuur
openbare cessie
Invoice Discounting
minimale jaaromzet €100.000
geschikt voor KMO
voorschot 70-80%
geen factuur opvolging
geen kredietrisico afdekken
verpanding factuur
stille cessie
Traditioneel Factoring
minimale jaaromzet €500.000
geschikt voor KMO
voorschot 70-85%
factuur opvolging optioneel
kredietrisico afdekken optioneel
verpanding factuur
openbaar - of stille cessie
Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden