FINANCIEREN VAN DEBITEUREN

Factoring, Commercial Finance en debiteurenfinanciering zijn termen die allen min of meer hetzelfde betekenen. Aangezien uitstaande vorderingen  vaak een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming legt is het goed om te weten dat hier iets aan te doen is.  Debiteuren financiering helpt uw onderneming vooruit. Uw kunt lange betaaltermijnen overbruggen, projecten voorfinancieren of groeiplannen verwezenlijken. Hieronder leggen wij daarom duidelijk uit wat debiteuren financiering is.

 

WAT IS DEBITEURENFINANCIERING?

Debiteuren financiering is een asset based financiering op basis van het uitstaande debiteurensaldo. Omdat debiteuren onderdeel uitmaken van het werkkapitaal van een onderneming, is debiteuren financiering een vorm van werkkapitaalfinanciering. Bij debiteuren financiering wordt het openstaande debiteurensaldo of een deel daarvan gefinancierd, zodat u niet op uw geld hoeft te wachten tot de betalingstermijn is verstreken. U kunt dus eerder over deze liquide middelen beschikken. Dit houdt in dat u de facto meer werkkapitaal tot uw beschikking heeft.

 

Uiteraard hangt hier wel een prijskaartje aan, waarbij de kosten onder meer afhankelijk zijn van de gekozen vorm van financiering. Waar debiteurenfinanciering feitelijk alleen de voorfinanciering betreft, worden er vaak meerdere diensten bij aangeboden. Zo kunt u ervoor kiezen om ook de factuur opvolging uit handen te geven een team specialisten om zo de gemiddelde betalingstermijn van uw debiteuren te verlagen. En kiest u ervoor om kredietrisico’s af te dekken? Of wenst u deze liever onder te brengen bij een factormaatschappij?

 

FINANCIERINGSRUIMTE

Omdat een factor gespecialiseerd zijn in het inschatten van betaalrisico’s en beheren van debiteuren, zijn zij in staat om meer geld aan u te lenen op basis van hetzelfde debiteurensaldo dan een bank zou kunnen met een rekening courant krediet. Ter illustratie, een rekening courant faciliteit bij een bank is vaak gelimiteerd tot maximaal 50% van de uitstaande debiteurenpost. Indien u via deze bank een kredietverzekering heeft afgesloten kan dit mogelijk verhoogd nog tot maximaal 70% verhoogd worden. Bij factoring kunnen deze financieringspercentages afhankelijk van de gekozen vorm oplopen tot wel 98%. Ook groeit de beschikbare faciliteit van debiteuren financiering eenvoudig mee met de groei van uw onderneming.

 

Factoring-Offerte heeft een ruime ervaring met factoring. We werken met meer dan 25 gerenommeerde factoring partners samen. Wij helpen u graag de juiste match voor uw onderneming maken. U kunt bij ons verschillende vormen van factoring met elkaar vergelijken. We vinden altijd de juiste match voor u. Geïnteresseerd? Vraag dan meerdere factoring offertes aan en ontvang direct een aantal messcherpe voorstellen.

 

Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden