DE BETEKENIS VAN FACTORING

Het is de praktijk van het verkopen van de debiteuren van een onderneming aan een financieringsmaatschappij tegen een korting. Dat is in het kort de betekenis van factoring. Factoring, ook wel debiteurenfinanciering genoemd, is dus een financiële transactie waarbij een onderneming zijn debiteurenportefeuille verkoopt aan een financieringsmaatschappij. Deze financier is in tegenstelling tot een normale kredietverstrekker gespecialiseerd in het kopen van vorderingen tegen een korting (een wel een factor genoemd). 

 

HOE WERKT FACTORING?

Nu we de betekenis van factoring kennen is het goed om te kijken hoe het precies werkt. Samenvattend is factoring dus een financiële transactie waarbij een bedrijf zijn vorderingen verkoopt en overdraagt aan een factoringmaatschappij. Daarmee int de factor de betaling op de vorderingen van de klanten van de onderneming. Bedrijven kiezen voor factoring omdat ze direct geld willen ontvangen in plaats de betalingstermijn van de factuur af te wachten. Met factoring kunnen bedrijven onmiddellijk hun kassaldo opbouwen en alle uitstaande verplichtingen betalen. Daarom helpt factoring bedrijven kapitaal vrij te maken dat vastzit in debiteuren en draagt het ook het debiteurenrisico over aan de factor.

 

HOE WORDEN DE TARIEVEN VAN FACTORING BEPAALD?

Factoringbedrijven berekenen een zogenaamde factor fee. Deze factor vergoeding is een percentage van het bedrag van de vorderingen die in rekening worden gebracht. De volgende zaken bepalen het tarief dat factoringmaatschappijen rekenen:

  • De bedrijfstak waarin uw onderneming actief is;
  • Het volume aan vorderingen die dient te worden aangekocht door de factor;
  • De kwaliteit en kredietwaardigheid van de debiteuren;
  • De DSO (gemiddeld aantal dagen dat vorderingen uitstaan)

Bovendien hangt het tarief af van de vraag of het om factoring met of zonder verhaal gaat. Vaak rekent een factoringmaatschappij een lager tarief voor recourse factoring dan voor non-recourse factoring. Indien de factor het risico van oninbare vorderingen volledig draagt (in het geval van non-recourse factoring), rekent ze een hoger tarief.  Aangezien ze het volledige risico van oninbare vorderingen heeft. Daarentegen is er bij recourse factoring nog steeds een zekere aansprakelijkheid voor het bedrijf dat zijn vorderingen verkoopt tegenover de factoringmaatschappij. Namelijk als een deel van de vorderingen oninbaar blijkt. In wezen is het zo dat hoe gemakkelijker de factoringmaatschappij denkt dat het innen van de vorderingen waarschijnlijk zal zijn, hoe lager de factoring kosten. 

 

FACTORING IN VIJF STAPPEN UITGELEGD

  1. Uw onderneming heeft diensten of producten geleverd aan uw klant. 
  2. U stuurt uw factuur naar een factoringmaatschappij.
  3. Uw onderneming ontvangt van de factoringmaatschappij een voorschot op uw factuur, vaak binnen 24 uur.
  4. De factoringmaatschappij int de volledige betaling bij uw klant.
  5. De factoringmaatschappij betaalt u de rest van het factuurbedrag uit, minus een kleine vergoeding.

EXTRA VOORDELEN VAN FACTORING

de factormaatschappij voert kosteloos het debiteurenbeheer uit (inclusief uw incasso’s);
Factoring is gebaseerd op de kwaliteit van het kredietwaardigheid van uw klanten (niet van uw eigen onderneming); 
Een factoring faciliteit groeit automatisch mee met de groei van uw bedrijf;
In tegenstelling tot traditionele leningen wordt er geen schuld aangegaan;

Neem contact met ons op om de verschillende vormen van factoring diensten vrijblijvend met elkaar te vergelijken.

 

 

Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden