WAT IS EEN KASKREDIET? 

Een kaskrediet (ook wel creditrekening genoemd) is een zakelijk krediet met een vrij opneembaar bedrag. Je kunt hiermee dus rood staan op je betaalrekening. Het is een doorlopend krediet die een onderneming inzet voor de dagelijkse betalingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld investeringen in voorraden, inventaris en debiteuren. Als vergoeding voor het krediet betaalt de onderneming rente aan de bank. Vaak kunt u binnen een van te voren afgesproken periode geld opnemen en bijstorten wanneer u dat wilt. Het is daarmee een oplossing wanneer uw onderneming grote cashflow schommelingen kent kan een kaskrediet een oplossing bieden. Op de balans staat is het gedefinieerd als kort vreemd vermogen.

KIEZEN VOOR EEN KASKREDIET? 

Een kaskrediet biedt net als factoring financiële ruimte die flexibel is. Het maakt het daardoor een geschikt instrument om in te zetten om periodieke pieken en dalen te trotseren. Er zijn bovendien verschillende redenen om te kiezen voor een kaskrediet.

Het is echter niet altijd eenvoudig om de gewenste financiële speelruimte bij een bank te verkrijgen. Allereerst gaat u het gesprek met een adviseur aan om een ‘passende’ financieringsruimte te bepalen. Vervolgens bepaald deze bank adviseur mede op basis van uw financiële prestaties uit het verleden wat uw mogelijkheid tot terugbetaling van het krediet is. Op basis van het risicoprofiel van uw onderneming wordt uw financieringsplafond vastgesteld. Ze noemen dat ook wel een passend limiet. Ondanks dat u goede historische cijfers kunt tonen, bent u toch overgeleverd zijn aan de risicomodellen die de bank hanteren. Als u een uitdagend jaar achter de rug hebt, dan is het waarschijnlijker dat u óf niet de gewenste financiële ruimte krijgt, óf dat u een hogere risico opslag betaald.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Is het kiezen voor een kaskrediet bij een bank dan een slechte keus? Indien u bereid bent om tijd te steken in een aanvraag via uw bank en gezonde cijfers kunt tonen dat kan een kaskrediet een goede investering zijn. Wanneer u niet te veel financiële armslag nodig heeft en bereid bent om meerdere zekerheden, zoals onroerend goed, voorraden, machines en uw volledige debiteurenportefeuille in onderpand te geven, kan het goedkoper zijn dan factoring. 

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Welke kosten kunt u verwachten bij een kaskrediet? De kosten zijn afhankelijk van een meerdere zaken. Zo werken werken banken met twee variabelen om tot rentekosten te komen. Allereerst is er de basis rente die gerekend wordt. Dit is het rentetarief waartegen Europese banken elkaar leningen verstrekken, ook wel Euribor genoemd. Daarnaast is er nog een variabel component, de opslag. Deze wordt door de bank bepaald, en wordt onder andere gebaseerd op liquiditeitskosten, risicokosten en vermogenskosten. De rentekosten van een kaskrediet variëren ongeveer tussen de 4 tot 12% op jaarbasis. Deze kosten worden gerekend over de opgenomen gelden.

Ook betaalt u een krediet provisie. Deze provisie betaald u omdat de bank geld beschikbaar houdt, zodat u het op ieder moment kunt opnemen. Deze provisie is een percentage die kan variëren. Voor een MKB ondernemer ligt deze ergens tussen de 1-3% van de beschikbaar gestelde faciliteit. Voor het afsluiten van een kaskrediet rekent de bank vaak ook een afsluitprovisie. De afsluitprovisie voor de behandeling van uw kredietaanvraag bedraagt vaak tussen de 0,25% en 2,50% van de ontvangen financieringsruimte. Indien u een snelgroeiende onderneming bent, houd er dan rekening mee dat uw beschikbare ruimte al snel niet groot genoeg meer is. Weet dan dat een aanvraag voor het uitbreiden van uw financieringsaanvraag behandelt wordt als een nieuwe financieringsaanvraag. Hiervoor rekent de bank u dus wederom behandelingskosten. Ook wijzigingen waar een aanpassing in de akte voor nodig is zal kosten met zich meebrengen. 

 

Kosten Indicatie Kaskrediet
Omschrijving Min      Max Opmerking
Afsluitprovisie 0.25% 2.50% over de faciliteit
Kredietprovisie 1% per jr. 3% per jr. over de faciliteit
Rentekosten 4% per jr. 12% per jr. van opgenomen geld
Uitbreiding van faciliteit 0.25% 2.50% over de faciliteit
Wijziging €100 €250 per wijziging

 

 

VERSCHILLEN TUSSEN KASKREDIET EN FACTORING

Een alternatief voor een kaskrediet is Factoring. Hoewel er zeker ook voorwaarden gelden voor het aangaan van een factoring overeenkomst zijn dergelijke trajecten doorgaans een stuk eenvoudiger van opzet. Afhankelijk van het type factoring dat u kiest, is daar niet eens een heel uitgebreid en duur adviestraject voor nodig. Toch worden bij aanvang de nodige verificaties en controles uitgevoerd waarbij ook enkele stukken worden opgevraagd. Zo zijn opstartkosten doorgaans erg laag (of worden helemaal niet eens gerekend). Anders dan bij een kaskrediet, is het gebruikelijk om niet te hoeven te betalen voor geld dat u niet gefinancierd krijgt. En als uw bedrijf uit zijn jasje groeit, dan groeit de financieringsruimte vaak kosteloos met u mee. Sterker, vaak is het zo dat hoe meer omzet u factort, hoe lager het tarief wordt. Daarnaast is de financieringsruimte die u kunt verkrijgen ook vaak veel groter dan bij een kaskrediet. U heeft met factoring dus veel meer financiële slagkracht. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

Kaskrediet
vastgesteld plafond
krediet
aanleveren jaarcijfers
doel van het krediet vermelden
aanleveren bedrijfsplan
diverse assets in onderpand geven
persoonlijke borgstelling
vaak kleine financieringsruimte
Factoring
geen vastgesteld plafond
geen schuld (wel financiering)
aanleveren zakelijke debiteuren
geld vrij naar doel te besteden
slechts debiteuren in onderpand
geschikt voor starters
ruimte o.b.v. debiteurenportefeuille
 
Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden