WAT IS CREDIT MANAGEMENT?

Credit Management: Ondernemingen beschouwen credit management steeds meer als een strategisch discipline. Maar wat is credit management? Het is eigenlijk een heel nuchtere job waarvan het doel de bestaansreden is van het werk van elke onderneming:

 

De vruchten plukken van arbeid, dat wil zeggen, ofwel betaald worden door uw klanten!

 

Dit concept is fundamenteel voor de duurzaamheid en de ontwikkeling van elke onderneming. Het lijkt zo vanzelfsprekend te zijn maar dat is het in feite niet. Elk jaar verdwijnen er in de wereld honderdduizenden bedrijven omdat ze één of meer onbetaalde facturen van hun klanten hebben gekregen. Nog veel meer bedrijven worden om deze reden geraakt. Ze hebben direct impact op de bottom line en voor de geplande doelstellingen van een bedrijf.

 

DE TAAK VAN EEN CREDIT MANAGER

Het financiële risico is een van de belangrijkste waaraan ondernemingen het hoofd moeten bieden. Het is noodzakelijk dit risico te beoordelen, te beheersen en te optimaliseren. Dit is de taak van de credit manager. De oorzaken van financiële risico’s zijn uiteenlopend:

 

  • insolvabiliteit van de klant;
  • geschillen met de klant;
  • administratief technische of commerciële discrepanties;
  • laksheid bij de inning van schuldvorderingen of bij het debiteurenbeheer;

 

Credit management is dus een zeer krachtig instrument om de disfuncties van de interne processen van uw onderneming te identificeren en ze vervolgens te corrigeren.

WAAROM WE WEINIG HOREN VAN CREDIT MANAGEMENT?

Credit Management is vooral ontwikkeld in grote bedrijven over de hele wereld. Dit is niet het geval in kleine en middelgrote ondernemingen, waar bedrijven van oudsher cultureel gericht zijn op de verkoop en de neiging hebben om dit onderdeel van de bedrijfsvoering te verwaarlozen. De situatie is volkomen paradoxaal omdat de specialisten in het debiteurenbeheer, de credit managers, afwezig zijn waar zij het meest nodig zijn: de MKB ondernemingen zijn de meest kwetsbare bedrijven in geval van onbetaalde facturen en betalingsachterstanden.

 

CREDIT MANAGEMENT CULTUUR

De discipline van credit management heeft het moeilijk om zich op te dringen in de commerciële cultuur van een onderneming. Het lijkt soms moeilijk om kwesties over de betalingstermijn van facturen aan de orde te stellen tijdens de commerciële onderhandelingen. Dit is een ernstige vergissing.  Immers het moment van contractonderhandelingen is de gelegenheid om de betalingsvoorwaarden vast te stellen. Slecht credit management is oorzaak van vele faillissementen per jaar. De beginselen van credit management moeten in het MKB worden opgenomen om oninbare vorderingen te voorkomen.

 

Om het te integreren in uw bedrijf , moet men eerst begrijpen dat een verkoop met een betalingstermijn gelijk staat met het verstrekken van een financiële lening aan uw klant. Uw klant betaald niets voor deze lening. De rentevoet is 0% in tegenstelling tot een banklening. Ook is deze lening niet gedekt, immers u bent er niet zeker van dat u betaald wordt wanneer de betalingstermijn verstreken is.

 

HET BELANG VAN CREDIT MANAGEMENT 

Voor veel MKB ondernemingen geldt overigens wel dat er steeds meer bewustwording is van het belang van goed credit management. Toch lopen nog veel klein zelfstandigen en MKB ondernemingen onnodig risico. Dat heeft meer te maken met de schaal van de onderneming. De organisatie heeft simpelweg niet de middelen beschikbaar om een toegewijde credit manager in dienst te nemen, laat staan een aparte afdeling in te richten. U kunt deze functie ook goed uit besteden aan een gespecialiseerde organisatie, zodat u zich weer kunt richten op uw kerncompetenties.

 

MET FACTORING OPTIMALISEERT UW ORDER TO CASH

Factoringmaatschappijen leveren als onderdeel van hun factoring dienst een vorm van debiteurenbeheer en krediet risico management. Hoewel credit management veel omvattender is dan alleen debiteurenbeheer en risk managment is het een eenvoudige stap om uw order to cash process te optimaliseren. U kunt nu met leveranciers om tafel om met behulp van de sneller vrijgekomen middelen betere inkoopcondities te bedingen. Uw facturen worden namelijk direct omgezet in liquide middelen. Immers ook uw leverancier zal er veel aan gelegen zijn om eerder betaald te krijgen. Factoring kan uw onderneming helpen om uw strategie invulling te geven. Meer weten? Vul dan het factoring aanvraagformulier op onze website in en wij nemen contact met u op.

Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden